Elementaire voetverzorgingstechnieken en Initiatie voet- en nagelverzorging

Deze module maakt deel uit van een bundel


Elementaire voetverzorgingstechnieken

In deze module leer je een behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een nagelverzorging. Je leert nagelverzorging, manueel en met apparaten uitvoeren, voetmassage en de techniek ter voorkoming van het ingroeien van de nagels. Je leert de behandeling uitvoeren op basis van kennis van nagel en huid en hun anomalieën, van lichaamsstelsels, fysiologie, cosmetische producten, farmaceutische hulpmiddelen, materialen en apparaten. Je leert de behandeling flexibel aanpassen naargelang de invloeden ervan op de nagel.

Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids‐, gezondheids‐ en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

 

Initiatie voet- en nagelverzorging 

In deze module leer je een eenvoudig behandelingsplan invullen voor het uitvoeren van een elementaire voetverzorging. Je leert eveneens de verschillende mogelijkheden van manuele nagelverzorging uitvoeren, een voetcrème inmasseren, de behandeling uitvoeren op basis van elementaire kennis van nagel, huid, producten en materialen en de behandeling flexibel aanpassen aan de invloeden ervan op de nagel. Communicatievaardigheden en deontologie worden in het kader van het ontvangen van een klant bijgebracht. Veiligheids‐, gezondheids‐  en milieuvoorschriften worden geïntegreerd.

Opgelet: de opleiding Voetverzorging bestaat uit twee lesmomenten per week.

 Bekijk hier het opleidingstraject.


Deze module maakt deel uit van een bundel


  • Elementaire en Initiatie voet
  • Initiatie voet- en nagelverzorging

Totale prijs: 150 €


De prijs bestaat uit:Deze cursus wordt dit schooljaar niet aangeboden.
Contacteer CVO ISBO voor meer informatie.

Website door: AppGroup.be

Legal, privacy en copyright