10; 0;
Raadpleeg ons nieuw opleidingsaanbod vanaf 22 mei!
Vanaf 22 mei kan je het opleidingsaanbod voor het schooljaar 2017-2018 op onze website raadplegen. Voor dit schooljaar kan je niet meer online inschrijven.

Grieks 7A


Het aanleren van de Griekse taal komt onder druk in de Vlaamse Gemeenschap.  Niveau Grieks 7 biedt daarom een uitgelezen kans om je kennis van de Griekse taal op peil te houden. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de mondelinge taalvaardigheden en het lezen van actuele teksten.  De spraakkunst wordt bij gelegenheid wat opgefrist als dit nodig zou blijken.  In een ongedwongen sfeer proberen we ook diverse aspecten van de Griekse cultuur beter te leren kennen. Wie vreest dat zijn kennis onvoldoende is, krijgt hier nog een uitgelezen (wellicht laatste) kans om aan te sluiten bij een groep enthousiaste Griekenlandfans. Geen voor Grieks 1. Voor alle vervolgmodules heb je het deelcertificaat van de voorgaande module behaald of je slaagt voor de toelatingsproef.


Totale prijs: 90 €


De prijs bestaat uit:Website door: AppGroup.be