Deze opleiding gaat door op onderstaande locaties:

Italiaans 6
 Start:  05/09/2017
     Tot:    10/06/2018
Semester:  1+2
di (av)
    19u00-  22u05
Destelbergen, Kerkham 2
Bekijk op kaart

Italiaans 6


Op het einde van niveau 6 beheers je alle grammaticale aspecten en kan je ze ook spontaan toepassen in spreek- en schrijfsituaties. Je woordenschat wordt steeds specifieker, je hanteert idiomatische uitdrukkingen en zegswijzen om je gesprek/schrijftaak zo authentiek mogelijk te maken.Geen voor Italiaans 1. Voor alle vervolgmodules heb je het deelcertificaat van de voorgaande module behaald of je slaagt voor de toelatingsproef.


Totale prijs: 180 €


De prijs bestaat uit:Website door: AppGroup.be