Pools 3


In Pools 3 ligt de nadruk op de praktische taalverwerving zodat je zelfstandig het authentieke Polen kan ontdekken. Je leert o.a. uitdrukken waar je wel of niet van houdt, het (geschreven én gesproken) weerbericht verstaan, bestellen op restaurant, informatie vragen over gerechten, een kamer of appartement huren, informatie over toeristische attracties, …

Bovendien besteden we ook meer aandacht aan aspecten van de Poolse cultuur en samenleving: gewoontes en gebruiken, de Poolse keuken, film en literatuur (gedichten en korte verhaaltjes), …Geen voor Pools 1. Voor alle vervolgmodules heb je het deelcertificaat van de voorgaande module behaald of je slaagt voor de toelatingsproef.


Totale prijs: 195 €


De prijs bestaat uit:Deze cursus wordt dit schooljaar niet aangeboden.
Contacteer CVO ISBO voor meer informatie.

Website door: AppGroup.be

Legal, privacy en copyright