Deze cursus wordt dit schooljaar niet aangeboden.
Contacteer CVO ISBO voor meer informatie.

Turks 1


Na Turks 1 kan je je in het Turks uit de slag trekken in alledaagse situaties. Je leert eenvoudige vragen stellen en beantwoorden en gebruikt eenvoudige zinnen. Je leert een formulier invullen en korte berichtjes schrijven. Je kan communiceren in het Turks met een gesprekspartner die langzaam en duidelijk spreekt over vertrouwde onderwerpen zoals je woning en je familie. 
In Turks 1 leer je een reeks Turkse uitdrukkingen en zinnen om je leefomstandigheden te beschrijven en om te praten over je studies, je werk, je hobby’s. Je leert de hoofdzaak begrijpen van Turkse teksten die je hoort of leest.  Je voert korte sociale gesprekken.


Geen voor Turks 1. Voor alle vervolgmodules heb je het deelcertificaat van de voorgaande module behaald of je slaagt voor de toelatingsproef.


Totale prijs: 190 €


De prijs bestaat uit:Website door: AppGroup.be