Personeel

De school wordt bestuurd door de vzw Secundaire Leergangen en geadviseerd door de Schoolraad en de Bestuurscommissie.

De operationele leiding berust bij het directiecomité, de dagelijkse bij de directie.De Inrichtende Macht

Dhr. Albert Inghels
albert.inghels@isbo.be

terug


Onze directie

... staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

Directeur

Inge Godu
inge.godu@isbo.be

Adjunct-directeur Zelzate

Hilde Dieleman
hilde.dieleman@isbo.be

terug


De Vestigingscoördinatoren

Voor elke vestiging werden coördinatoren aangeduid. Je kan met al jouw praktische problemen bij hen terecht:

Zelzate

Inge Godu
inge.godu@isbo.be
Algemene leiding

Moerbeke

Hilde Dieleman
hilde.dieleman@isbo.be
Adjunct-directeur
Gavere

Tim Vanwalleghem
tim.vanwalleghem@isbo.be
Vestigingscoördinator
Destelbergen

Anastasia Masneva
anastassia.masneva@isbo.be
Vestigingscoördinator

Lochristi

Griet Delarivière
griet.delariviere@isbo.be
Vestigingscoördinator

terug

Technisch Adviseur

De Technisch Adviseur (TA) van het centrum staat in voor het aankoopbeleid i.v.m. machines, grondstoffen e.d.
De TA oefent bij ons eveneens de functie van preventieadviseur uit. Daarnaast maakt hij tevens deel uit van het directiecomité.

Technisch Adviseur

Kurt Inghels
kurt.inghels@isbo.be

terug


Onze ombudsvrouw

Cursisten die zich onheus bejegend zouden voelen door leerkrachten of directie kunnen steeds bij haar terecht. Conform artikel 25 van het centrumreglement kan je ook op haar een beroep doen i.v.m. klachten bij examens.

Haar bureau bevindt zich op de hoofdvestiging te Zelzate, waar ze alle weekdagen (met uitzondering van woensdag) permanentie doet van 9u tot 12u en van 14u tot 16u.

Je kan haar ook telefonisch bereiken op 09/344 73 12 tijdens de hogervermelde uren.

Hilde Dieleman
hilde.dieleman@isbo.be

terug


Secretariaatsmedewerkers

Cursistenadministratie
Office verantwoordelijke Zelzate


Hilde Dieleman
hilde.dieleman@isbo.be

Algemeen secretariaat en onthaal
Office verantwoordelijke Destelbergen


Mireille Toussaint
info@isbo.be

Cursistenadministratie en educatief verlof
Office verantwoordelijke Moerbeke


Miet Bolsens
miet.bolsens@isbo.be

Cursistenadministratie
Office verantwoordelijke Lochristi


Eveline Scheir
eveline.scheir@isbo.be

Communicatie - mailings - website
Office verantwoordelijke Gavere


Sil Van Hecke
sil.vanhecke@isbo.be

Personeelsadministratie

Veronique Logé
veronique.loge@isbo.be

terug


Onze ICT-Coördinatoren

Hardware - Netwerk - Installaties

Annick Burms
annick.burms@isbo.be

Website- Dokeos - CvoNet - Licenties

Sil Van Hecke
sil.vanhecke@isbo.be

Annick Burms
annick.burms@isbo.be

terug