De geschiedenis van onze school

Toen Albert Inghels in de jaren zestig aan het einde van zijn sociale studies kwam, koos hij als proefschrift “De werkloosheid in onze regio”. Hij maakte hiervoor een stage door van drie maanden in de afdeling “Arbeidsbemiddeling” van de toenmalige R.V.A.

De meest markante vaststellingen in zijn studie zijn als volgt samen te vatten: – De jaren zestig waren gekend door een snel groeiende hoogconjunctuur, waarbij de werkloosheid abnormaal hoog bleef, terwijl de werkgevers onmogelijk de nodige werknemers kon vinden met de vereiste vakbekwaamheid.

Hij noteerde ook, dat de Belgische werknemers uit onze streek in hoofdzaak waren tewerkgesteld in de bedrijven van Zeeuws-Vlaanderen, hieraan zou dan wel de oplossing komen door de expansie van de Belgische kanaalzone met als uitschieter de inplanting van Sidmar. Wat Albert Inghels ook onderlijnde in zijn werk was de vraag naar “Kinderverzorgster”, een beroep waarvoor in de ganse streek geen enkele vorm van opleiding of studierichting aanwezig was.

 

Het algemene besluit van de studie van Albert Inghels was zeer duidelijk: de mogelijkheid moest geschapen worden voor bijstudies en bijkomende en aanvullende opleidingen en de jongeren van onze streek moesten ook de kans krijgen de studie voor “Kinderverzorgster” aan te vatten.

 

De aanpak!

Albert Inghels besliste dan ook om de bevindingen uit zijn proefwerk zelf direct aan te pakken. Hij begon met de organisatie van avondlessen via de instelling Secundaire Leergangen. Zijn visie: een afzonderlijke opleiding en vorming voorzien in functie van alle mogelijke geïnteresseerden. Zijn zicht op de toenmalige toestand was wel vernieuwend en met positief vooruitzicht.

 

Want er is sindsdien zeer veel veranderd in onze samenleving, er zijn echt fundamentele aspectswijzigingen. In die tijd was het bijna ondenkbaar dat iemand die een beroep uitoefende en daarvoor vooraf een diploma had behaald, zich nog zou moeten bijscholen. Bijscholing was toen een bewijs van onkunde, vandaag is de cultuur voor 180 graden gewijzigd: iemand die zich niet bijschoolt, raakt achterop!!

 

Een nieuwe mogelijkheid!

Naast de avondlessen was Albert Inghels ook gestart met dagonderwijs voor het beroep “Kinderverzorgster”. Aangezien zijn instituut ISBO de enige mogelijkheid bood in deze opleiding voor de streek, was er ook van meet af aan succes. Dit werd door andere onderwijsinstellingen opgemerkt wat hen er toe aanzette ook met een dergelijke studierichting te beginnen.

De jaren zestig waren in hoofdzaak gekenmerkt door een heropbouweconomie. Door een grotere bewustwording bij de klant werd de industrie genoodzaakt te investeren in betere en nieuwe producten. Die evolutie verplichtte de producent om zich permanent aan te passen en bij te scholen. Door vernieuwing en specialisatie werden de basisberoepen opgesplitst in gespecialiseerde vakken!! Deze duidelijke doelstelling van de onderwijsinstelling ISBO van Albert Inghels lag ook aan de basis van zijn onmiddellijk succes.

 

Up-to-date

De onderwijsinstelling van toenmalig directeur Albert Inghels (momenteel voorzitter van de Inrichtende Macht) heeft tot op heden een grote en lange weg afgelegd en bestendig de juiste richting gezocht. De avondleergangen werden zoals gezegd uitgebreid naar dagcursussen. Maar aangezien de hoofdzaak gericht bleef op bijscholing, bleef de voornaamste inzet toch bij de avondlessen. Want de oud-directeur is zeker van zijn standpunt: dat de evoluties in de komende jaren even ingrijpend zullen zijn als de voorbije.

 

De lange evolutie van de onderwijsinstellingen van Albert Inghels is uiteindelijk geworden wat het nu is. “Volwassenenonderwijs” in dag- of avondcursussen, met een uitgebreid programma, dat rechtstreeks gericht is op wat er vandaag gevraagd wordt op de arbeidsmarkt en wat de werknemende bevolking aanvoelt.

Voor al wie aan ´t werk is en een baan heeft, moet er de mogelijkheid zijn om zich steeds verder bij te scholen ten einde zijn baan te kunnen behouden in de sterk evoluerende industrie. Gehuisvest in fraaie gebouwen, voorzien van de hedendaagse apparatuur en geleid door toegewijd lerarenpersoneel, dat vooral op de directe praktijk is gericht.”

Website door: AppGroup.be

Legal, privacy en copyright