CRAFTING: co-creating your course with learners.

 

De voorbije 3 jaar zijn we met ons centrum op zoek gegaan naar mogelijkheden om cursisten hun eigen opleiding te laten samenstellen. Met andere woorden co-creatie: leerkrachten en cursisten kiezen in samenspraak de onderwerpen, thema’s die interessant en motiverend zijn.

Als leerkracht moet je in eerste instantie goed kunnen luisteren en vooral open staan om in co-creatie met je cursisten de cursus vorm te geven. Dit betekent bovendien dat je bereid bent om af te stappen van de traditionele methode van lesgeven.

 

We zijn nog steeds in de onderzoeksfase hier in België en daarom willen we heel graag op zoek gaan naar soortgelijke projecten of ervaringen in het buitenland.

 

Ons crafting-model

 

Opleidingscrafting is een nagelnieuw concept, waarvoor tot op heden geen definitie bestond. Ter inspiratie keken we naar de omschrijvingen die men hanteert voor trends als job crafting, maakonderwijs en co-creatie. Binnen onze school kwamen we tot onderstaande definitie:

“Via opleidingscrafting geven cursisten in co-creatie met onderwijsprofessionals én andere stakeholders vorm aan hun specifieke leerbehoeften. Door deze co-creatieve vormgeving sluit het leertraject beter aan bij hun persoonlijke behoeften, sterktes en passies.

Opleidingscrafting verhoogt de leermotivatie omwille van de uitdagingen en de toegenomen autonomie voor onze cursisten. Onze onderwijsprofessionals bieden een actieve steun in de vormgeving van het proces.

Opleidingscrafting sluit mooi aan bij de manier waarop volwassenen leren: de volwassen leerder staat centraal in alle leerprocessen. Opleidingscrafting verhoogt engagement in het leerproces, voldoening over het leren en veerkracht.”

Waaraan kunnen we samen bouwen: 11 dimensies van opleidingscrafting

We kozen 11 opleidingsdimensies waarvan we vinden dat ze relevant zijn voor de co-creatieve vormgeving door cursisten, leerkrachten en eventuele professionele partners.

 

 

Onze focus ligt op 11 dimensies:

 

1.      lesthema’s

2.      lesmateriaal

3.      werkvormen

4.      levensecht leren

5.      betrokkenheid van professionele partners

6.      evaluatie

7.      leertempo

8.      investering van de cursist

9.      ondersteuning van de leerkracht

10.   Leeromgeving

 

11.  Totale creatie

 

 

Elke dimensie is een continuüm en dat geven we weer met een schuifbalk. Daarvan staat de linkerzijde voor het traditionele, leerkrachtgestuurde onderwijs- en leerproces. De rechterzijde van het continuüm representeert een maximale mate van opleidingscrafting, van vormgeving met en door cursisten.

Dimensies één tot en met tien doelen op onderdelen van het hele maakproces, de elfde (totale creatie) beslaat alle voorgaande en is in die zin niet los te zien van alle andere.

 

 

Tijdens de job-shadowing (minimum 1 week en maximum 2 weken) in jouw centrum in 2018-2019, zouden we graag leren van jouw expertise in dit domein.

Zou dit voor jou interessant kunnen zijn?

Wanneer zou het jou passen om een collega van ons te verwelkomen?

Laat het ons gerust weten en alvast bedankt!

Website door: AppGroup.be

Legal, privacy en copyright