De school wordt bestuurd door de vzw Kisp en geadviseerd door de Schoolraad en de Bestuurscommissie.
De operationele leiding berust bij het directiecomité, de dagelijkse bij de directie.

 

 

 

  

Directie


 

Directeur

 Inge Godu

inge.godu@isbo.be

Adjunct-directeur

Hilde Dieleman
hilde.dieleman@isbo.be

 

 

 

Taalcoördinatoren


 

Taalcoördinator

Sara De Moor

sara.demoor@isbo.be

 

 

NT2

Saskia Douchy

Saskia.Douchy@isbo.be

 

 

Vestigingscoördinatoren


 

Zelzate

Inge Godu
inge.godu@isbo.be
Directeur – Algemene leiding

Destelbergen

Annick Burms

annick.burms@isbo.be

 

Moerbeke

Hilde Dieleman
hilde.dieleman@isbo.be
Adjunct-directeur


 

Gavere

Els De Schauvre
els.deschauvre@isbo.be

Lochristi

Griet Delarivière
griet.delariviere@isbo.be

 

 

 

Wachtebeke

Inge Godu
inge.godu@isbo.be

Technisch adviseur


 

De Technisch Adviseur (TA) van het centrum staat in voor het aankoopbeleid i.v.m. machines, grondstoffen e.d.
De TA oefent bij ons eveneens de functie van preventieadviseur uit. Daarnaast maakt hij tevens deel uit van het directiecomité.

 

 

 

 

Onze ombudsvrouw


 

Cursisten die zich onheus bejegend zouden voelen door leerkrachten of directie kunnen steeds bij haar terecht. Conform artikel 25 van het centrumreglement kan je ook op haar een beroep doen i.v.m. klachten bij examens.

Haar bureau bevindt zich op de hoofdvestiging te Zelzate, waar ze alle weekdagen (met uitzondering van woensdag) permanentie doet van 9u tot 12u en van 14u tot 16u.

Je kan haar ook telefonisch bereiken op 09/344 73 12 tijdens de hogervermelde uren.

Hilde Dieleman
hilde.dieleman@isbo.be

 

 

 

Secretariaatsmedewerkers


 

Cursistenadministratie

Office verantwoordelijke Zelzate – Hilde Dieleman
hilde.dieleman@isbo.be

Cursistenadministratie en communicatie

Office verantwoordelijke Destelbergen

Melina Van Damme
melina.vandamme@isbo.be

 

 

 

Cursistenadministratie en educatief verlof

Office verantwoordelijke Moerbeke

Miet Bolsens
miet.bolsens@isbo.be


 

Cursistenadministratie

Office verantwoordelijke Lochristi

Fien Cattoir
fien.cattoir@isbo.be

Cursistenadministratie

Office verantwoordelijke Gavere

Leen De Kezel
leen.dekezel@isbo.be

 

 

 

 

ICT-Coördinatoren en webmaster


 

Hardware – Netwerk – Installaties – Licenties

Koen Lelong

koenraad.lelong@isbo.be

Webmaster - Chamilo - Isbo-Net

Mohsen Karbassi

Mohsen.Karbassi@isbo.be


 

Website door: AppGroup.be

Legal, privacy en copyright