Nederlands 7 mondeling


Je spreekt al goed Nederlands maar je wil je kennis nog verbeteren. Via conversaties, debatten, woordenschatuitbreiding wordt gestreefd naar een grote zelfstandigheid in het spreken.  Audio- of videomateriaal vormen vaak de aanzet tot deze spreekoefeningen.

In deze cursus leer je

  • je mening verwoorden over actuele thema’s
  • nieuwsberichten begrijpen
  • uitdrukkingen gebruiken
  • complexe zinsstructuren hanteren
  • ... 


Je hebt het deelcertificaat van de modules Nederlands 5 mondeling (TH3) en Nederlands 6 mondeling (TH4) behaald of je slaagt voor een toelatingsproef.

 

 

Bekijk hier het opleidingstraject.


Totale prijs: 110 €


De prijs bestaat uit:Deze cursus wordt dit schooljaar niet aangeboden.
Contacteer CVO ISBO voor meer informatie.

Website door: AppGroup.be

Legal, privacy en copyright