Vlaamse opleidingsincentives


Gevolgen Corona voor BEV & VOV

 

BEV (betaald educatief verlof)

Voor het BEV is er vanuit de overheid nog geen concrete informatie beschikbaar, wel is het zo dat er wordt aangeraden de uren, die je tijdens de periode dat de lessen worden opgeschort, die je zou opnemen als BEV beter kan gaan werken.

Als centrum zijn wij enerzijds verplicht om de cursisten op de lesdagen tot aan de paasvakantie op gewettigd afwezig te plaatsen en anderzijds is afstandsleren nog nooit in aanmerking genomen voor BEV.

Dit zal ervoor zorgen dat dit ook zo zal opgenomen worden in de documenten BEV waarbij je uren gewettigde afwezigheid in principe niet kan opnemen als BEV.

Wij passen dit bericht aan van zodra we nieuwe richtlijnen hierover zouden ontvangen.

 

VOV (Vlaams opleidingsverlof)

De volledige info kan je hier vinden.

Volwassenenonderwijs KISP houdt eraan om geen enkele opleiding stop te zetten. Indien dit wel het geval is, brengen we je hier persoonlijk van op de hoogte.

De opgeschorte lessen worden zo maximaal mogelijk vervangen door online lessen of door in te plannen op latere datum.

Dit betekent concreet dat er voor de opname van het VOV geen wijzigingen komen.

Hou wel rekening met het volgende:

 • Indien de lessen worden ingepland op latere datum zullen wij de einddatum op de documenten VOV moeten aanpassen en krijg je een nieuw document VOV voor je werkgever. Dit kunnen we pas doen nadat de huidige maatregelen zijn opgeschort.
 • Indien je VOV al is ingepland, kan je dit blijven gebruiken om de online lessen te volgen, te studeren, … In overleg met je werkgever kan je ook je VOV opschorten en op latere datum terug opnemen.
 • Je werkgever mag tijdelijk je VOV opschorten indien er ten gevolge de coronacrisis  te weinig personeel is.

 

 

Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het "Vlaams opleidingsverlof". Dat vervangt het huidige Betaald Educatief Verlof (BEV). Ook voor de opleidingscheques is er één en ander gewijzigd. Hieronder de belangrijkste info.

 

Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen? Neem dan een kijkje op de website van de overheid en bekijk jouw mogelijkheden.

Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid je een duwtje in de rug wil geven als je als werknemer werk en opleiding wilt combineren.

 

 • Vlaams opleidingsverlof (vroegere educatief verlof)
 • Vlaams opleidingskrediet
 • Opleidingscheques

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kan je nagaan welke opleidingen vanaf 1 september 2019 recht geven op de opleidingsincentives.

 

Hieronder een kort overzicht van de opleidingen die je bij ons op school kunt volgen en die in aanmerking komen voor opleidingsverlof/opleidingscheques. Daarnaast is het zeker belangrijk dat je op bovenstaande website nakijkt of je aan de voorwaarden voldoet.

 

 • ICT
 • Computeroperator
 • Talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels tem richtgraad 2 (voor de andere talen niet meer)
 • Kapper, voetverzorger en zelfstandig voetverzorger
 • Lasser
 • Elektriciteit
 • Ondernemerschap

Wat moet jij doen als cursist en welke documenten moet je afgeven?

Voor meer info klik hier.

 

Heb je vragen, contacteer gerust de mensen van het secretariaat.

 

 

 

 

 


Hoe schrijf ik in?


 


OP HET SECRETARIAAT

 

Op onze lokale secretariaten helpen onze medewerkers je graag verder.

Je kan niet telefonisch of per mail reserveren of inschrijven.

Hier vind je onze openingsuren en locaties.

 

 

 

VIA DE WEBSITE - ONLINE

 

Voor welke cursussen kan je online inschrijven?

Je kan voor alle cursussen online inschrijven, met uitzondering van NT2.

 

  

Welke gegevens – documenten heb je nodig? 

 • Als erkend centrum voor volwassenenonderwijs zijn wij bij wet verplicht je identiteitsgegevens op te vragen. Daarom hou je voor de online inschrijving best je rijksregisternummer bij de hand.

 • We mogen je bij wet enkel inschrijven als je over de Belgische nationaliteit beschikt, of als je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf. Klik hier voor meer informatie hierover. Twijfel je? Kom dan langs op het secretariaat. Breng de eerste les een kopie van je identiteitskaart/paspoort/wettig verblijf mee. Zolang we dit document niet hebben ben je niet ingeschreven.

Heb je recht op vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld? 

 • Indien je recht denkt te hebben op een (gedeeltelijke) vrijstelling van inschrijvingsgeld betaal je eerst het volledige bedrag. Na het binnenbrengen van de bewijsstukken wordt het geld teruggestort op je rekening. We raden je echter aan om rechtstreeks naar het secretariaat te komen met je documenten en daar in te schrijven. Zo geniet je onmiddellijk van het verminderd tarief.
 • Indien je voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van opleidingscheques betaal je eerst het volledige bedrag. Na het binnenbrengen van de opleidingscheques wordt het geld teruggestort op je rekening. We raden je echter aan om rechtstreeks naar het secretariaat te komen met je opleidingscheques waar je deze meteen kan gebruiken om te betalen.

Heb je elders al cursus gevolgd of voorkennis? 

 • Als je inschrijft in een module waar voorkennis vereist is, zal je enkel worden toegelaten indien we in de Leer-en Ervaringsbewijzen Databank (LED) jouw voorkennisbewijs terugvinden. Zo niet, dan zal je gevraagd worden om tijdens de eerste les een toelatingsproef of een niveautest af te leggen.

Belangrijk!!!

 • Je inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag op het rekeningnummer van CVO ISBO. Je ontvangt na je online inschrijving een bevestigingsmail. Je kunt betalen met je bankkaart (als er een bancontact/mister cash-logo op staat of Ideal). Je betaalt het volledige bedrag. Als je daarna opleidingscheques of een geldig attest voor (gedeeltelijke) vrijstelling van inschrijvingsgeld indient op het secretariaat, betalen we je het juiste bedrag terug. Op onze secretariaten kan je betalen met cash, bancontact, Maestro-kaart of opleidingscheques. Bij jouw online inschrijving verklaar je je akkoord met het centrumreglement en het evaluatiereglement van CVO ISBO.
 • Opgelet! Inschrijvingen en betalingen tussen 5 juli en 16 augustus worden pas verwerkt vanaf 17 augustus, dit wegens zomersluiting van het centrum.

Welke documenten breng je mee bij inschrijving?

 • Je identiteitskaart, paspoort of bewijs wettig verblijf
 • Eventueel eerder behaalde certificaten. (indien behaald in een ander centrum)
 • Indien je recht denkt te hebben op een (gedeeltelijke) vrijstelling van inschrijvingsgeld de bewijsstukken hiervoor
 • Cash geld, bankkaart (enkel Belgische Bancontact) of opleidingscheques om je betaling in orde te brengen.

Is er nog plaats?

Per opleiding kan je op de website zien of er nog plaats is. Als de opleiding van je keuze volzet is of momenteel niet plaatsvindt, kan je je gegevens achterlaten.

 

Zodra deze opleiding opnieuw georganiseerd wordt, brengen we jou op de hoogte. Je kan je ook op de wachtlijst plaatsen door te klikken op 'wachtlijst' bij de module en campus van je keuze.

Wij nemen (meestal telefonisch) contact met je op als er een plaats vrijkomt in de module van je keuze of we met een extra groep kunnen starten.


 

 

 


KMO-portefeuille


 

De opleidingen van ons CVO komen in aanmerking voor een subsidie via de Kmo-portefeuille. Een kmo of beoefenaar van een vrij beroep kan deze subsidie aanvragen via  http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers. Het erkenningsnummer van ons centrum is DV.O101367


Loopbaandienstverlening


Ben je al enkele jaren aan het werk en wil je je loopbaan wat nader onder de loep nemen? De overheid heeft verschillende centra erkend voor loopbaandienstverlening: daar kun je als werknemer terecht voor een onafhankelijk advies over je (levens)loopbaan door een deskundige. De begeleiding verloopt in een aantal fases zoals intake, zelfanalyse en persoonlijk actieplan. Dit kan resulteren in herscholing, in verandering van job of werkgever of in kleine aanpassingen aan je huidige job.

Personen uit een kansengroep (kort- en middengeschoolden, oudere werknemers, mensen met een arbeidshandicap,…) betalen maximaal 25 euro, anderen betalen maximaal 150 euro. Je kunt de begeleiding ook betalen met opleidingscheques voor werknemers.


Wanneer starten de lessen?


De meeste modules starten de eerste week van september en de derde week van januari.

Voor een aantal modules starten de lessen echter ook nog op andere momenten.

Kijk dus best bij de gekozen module naar de begindatum.


Vrijstelling van inschrijvingsgeld


In sommige gevallen heb je recht op een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Alle informatie is na te lezen op deze website.

Indien je denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling, gelieve dan een geldig vrijstellingsattest mee te brengen (maximum één maand oud op het moment van inschrijving).

Voor het VDAB-attest hoef je niet naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in “Mijn loopbaan” indien je voldoet aan de voorwaarden.
Je vindt de link ‘Aanvraag CVO-attest’ op de startpagina van ‘Mijn loopbaan’(http://vdab.be/mijnloopbaan) en je kan daar een deels ingevuld attest printen. Je vult enkel nog aan met de naam van de opleiding en ondertekent het attest.


Vrijstelling van beschikbaarheid


Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een vrijstelling van beschikbaarheid wensen voor het volgen van een studie, opleiding

of stage, kunnen een aanvraag indienen bij de VDAB. Alle informatie hierover vind je op www.vdab.be/vrijstellingen.


Hoe worden de lessen op afstand georganiseerd dit schooljaar?


Afgelopen vrijdag 24 april kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen en werd beslist dat het lager en het middelbaar onderwijs beperkt terug mag opstarten vanaf 15 mei. Voor het volwassenenonderwijs werden echter nog geen nieuwe richtlijnen gegeven, de huidige coronamaatregelen blijven voorlopig dus van kracht.

Ook wij willen verder met onze cursisten en hebben daarom enkele beslissingen genomen i.v.m. het verdere verloop van dit schooljaar. Evident was het zeker niet, maar hierbij was ons belangrijkste uitgangspunt steeds om de veiligheid van onze cursisten en personeelsleden te garanderen. 


Afstandslessen gaan verder

Onze lesgevers geven per cursus op afstand les met verschillende methodes. Voor de praktijklessen wordt momenteel gewerkt aan oplossing om de nodige eindopdrachten nog te laten doorgaan in juni. De cursisten worden hiervan op de hoogte gebracht zodra dit vastligt.


Worden mijn lessen terugbetaald? 
Er zal geen terugbetaling zijn van de lessen, gezien alle leerkrachten sinds het begin van de coronacrisis in maart zich inzetten op afstandsonderwijs.


Hoe verlopen de evaluaties voor schooljaar 2019-2020?
Achter de schermen zijn we volop onze evaluatiemethodes aan het afstemmen op het online lesgeven. Jammer genoeg gaan de proclamaties dit jaar niet door. We bekijken nog hoe we de resultaten zullen meegeven, precieze richtlijnen volgen nog.

 

Meer info:
- Veel gestelde vragen en info over het coronavirus;
  https://www.info-coronavirus.be  (ook info in het Frans, Duits en Engels)
  Agentschap Integratie en Inburgering (info in andere talen)
  Video van de overheid (gebarentaal)
- Nog een andere een vraag? Bel dan 0800 14689 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).
  Of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be

Samen met onze leerkrachten hebben jullie jullie heel hard ingezet op het afstandsonderwijs en op online contact houden met elkaar, wat wij heel hard appreciëren! Nieuwe online programma’s onder de knie krijgen, thuis studeren of lesgeven in combinatie met telewerken, een gezin, huishouden, … het was zeker geen evidente opdracht, daar zijn we ons zeker van bewust.
Nog eens een dikke pluim voor al jullie inzet! Hou de moed erin! Hopelijk kunnen we samen ons steentje bijdragen om de curve te doen dalen.
 


Website door: AppGroup.be

Legal, privacy en copyright