Hoe worden de lessen op afstand georganiseerd dit schooljaar?


Afgelopen vrijdag 24 april kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen en werd beslist dat het lager en het middelbaar onderwijs beperkt terug mag opstarten vanaf 15 mei. Voor het volwassenenonderwijs werden echter nog geen nieuwe richtlijnen gegeven, de huidige coronamaatregelen blijven voorlopig dus van kracht.

Ook wij willen verder met onze cursisten en hebben daarom enkele beslissingen genomen i.v.m. het verdere verloop van dit schooljaar. Evident was het zeker niet, maar hierbij was ons belangrijkste uitgangspunt steeds om de veiligheid van onze cursisten en personeelsleden te garanderen. 


Afstandslessen gaan verder

Onze lesgevers geven per cursus op afstand les met verschillende methodes. Voor de praktijklessen wordt momenteel gewerkt aan oplossing om de nodige eindopdrachten nog te laten doorgaan in juni. De cursisten worden hiervan op de hoogte gebracht zodra dit vastligt.


Worden mijn lessen terugbetaald? 
Er zal geen terugbetaling zijn van de lessen, gezien alle leerkrachten sinds het begin van de coronacrisis in maart zich inzetten op afstandsonderwijs.


Hoe verlopen de evaluaties voor schooljaar 2019-2020?
Achter de schermen zijn we volop onze evaluatiemethodes aan het afstemmen op het online lesgeven. Jammer genoeg gaan de proclamaties dit jaar niet door. We bekijken nog hoe we de resultaten zullen meegeven, precieze richtlijnen volgen nog.

 

Meer info:
- Veel gestelde vragen en info over het coronavirus;
  https://www.info-coronavirus.be  (ook info in het Frans, Duits en Engels)
  Agentschap Integratie en Inburgering (info in andere talen)
  Video van de overheid (gebarentaal)
- Nog een andere een vraag? Bel dan 0800 14689 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).
  Of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be

Samen met onze leerkrachten hebben jullie jullie heel hard ingezet op het afstandsonderwijs en op online contact houden met elkaar, wat wij heel hard appreciëren! Nieuwe online programma’s onder de knie krijgen, thuis studeren of lesgeven in combinatie met telewerken, een gezin, huishouden, … het was zeker geen evidente opdracht, daar zijn we ons zeker van bewust.
Nog eens een dikke pluim voor al jullie inzet! Hou de moed erin! Hopelijk kunnen we samen ons steentje bijdragen om de curve te doen dalen.
 Website door: AppGroup.be

Legal, privacy en copyright